Η Ελλάδα εξακολουθεί να υστερεί όσον αφορά το ψηφιακό της περιβάλλον

gfΠόσο ψηφιακή είναι η χώρα μας; Σύμφωνα με τον DESI 2017, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 26η θέση. Συνολικά, η Ελλάδα δεν σημείωσε μεγάλη πρόοδο σε σύγκριση με άλλα κράτη μέλη της ΕΕ. Από τη θετική πλευρά, οι πολίτες της χώρας μας χρησιμοποιούν πιο ενεργά το διαδίκτυο για βιντεοκλήσεις και online περιεχόμενο. Ωστόσο, το χαμηλό επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων μπορεί να δράσει ως τροχοπέδη για την περαιτέρω ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας – δες επίσης Σταθερά 3η από το τέλος η χώρα μας “ψηφιακά” και το 2016
Read More

Advertisements

Σταθερά 3η από το τέλος η χώρα μας «ψηφιακά» και το 2016

desi-2016-radial-elΗ Ελλάδα έχει συνολική βαθμολογία 0,37 και κατατάσσεται στην 26η θέση μεταξύ των 28 κρατών μελών της ΕΕ. Οι βαθμολογίες DESI κυμαίνονται από το 0 έως 1. Όσο υψηλότερη είναι η βαθμολογία τόσο καλύτερες είναι οι επιδόσεις της χώρας. Σε σχέση με το προηγούμενο έτος, η Ελλάδα έχει σημειώσει πρόοδο όσον αφορά τη συνδεσιμότητα. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι το 99% των ελληνικών νοικοκυριών έχουν πρόσβαση σε σταθερές ευρυζωνικές υπηρεσίες, το 34% δεν έχει ακόμη συνδρομή σε αυτές. Η Ελλάδα υστερεί από την πλευρά της ζήτησης, με χαμηλό επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων (μόνο το 63% είναι τακτικοί χρήστες του διαδικτύου, ενώ το 30% δεν έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ το διαδίκτυο) και εμπιστοσύνης (οι περισσότεροι Έλληνες εξακολουθούν να μην πραγματοποιούν ηλεκτρονικές αγορές ή ηλεκτρονικές συναλλαγές). Η κατάσταση αυτή αποτελεί τροχοπέδη στην ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας. Οι διαδικτυακές δημόσιες υπηρεσίες αποτελούν βασική πρόκληση για την Ελλάδα, δεδομένου ότι η χώρα είναι μεταξύ των τελευταίων στην ΕΕ. Ωστόσο, είναι θετικό ότι το 37% των χρηστών του διαδικτύου έχουν ανταλλάξει συμπληρωμένα έντυπα με τη δημόσια διοίκηση μέσω διαδικτύου.
Η βαθμολογία της Ελλάδας ήταν χαμηλότερη από τον μέσο όρο της ΕΕ και κατά το προηγούμενο έτος (βλ. «Πόσο ψηφιακή είναι η χώρα μας;» 24/2/2015 ) η βαθμολογία αυξήθηκε με βραδύτερους ρυθμούς απ’ ό,τι στην ΕΕ. Ως εκ τούτου, η Ελλάδα συγκαταλέγεται στην ομάδα των χωρών που παρουσιάζουν υστέρηση.

Αυτές είναι οι χώρες με βαθμολογία χαμηλότερη από τον μέσο όρο της ΕΕ και των οποίων οι επιδόσεις εξακολούθησαν να αυξάνονται βραδύτερα απ’ ό,τι εκείνες της ΕΕ στο σύνολό της (σε σύγκριση με τον δείκτη DESI 2015). Άλλες χώρες που παρουσιάζουν υστέρηση είναι η Βουλγαρία, η Κύπρος, η Τσεχική Δημοκρατία, η Γαλλία, η Ουγγαρία, η Πολωνία και η Σλοβακία.

evol-elΟ δείκτης ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας (DESI) είναι ένας σύνθετος δείκτης που κατάρτισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΓΔ CNECT) για να αξιολογεί την πρόοδο των χωρών της ΕΕ προς μια ψηφιακή οικονομία και κοινωνία. Ο δείκτης αυτός συναθροίζει μια σειρά σχετικών δεικτών διαρθρωμένων γύρω από 5 παραμέτρους: συνδεσιμότητα, ανθρώπινο κεφάλαιο, χρήση του διαδικτύου, ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας και ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον DESI θα βρείτε στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/digital-agenda-scoreboard

Πηγή: Δείκτης Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας 2016 Προφίλ χώρας Ελλάδα στην Ε.Ε.

Περισσότερες επενδύσεις για να γίνουν αισθητά τα οφέλη της εκπαίδευσης στην κοινωνία

nfgr

Η έκθεση παρακολούθησης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης για το 2015 αναφέρει ότι έχει συντελεστεί πρόοδος ως προς το μορφωτικό επίπεδο σ’ ολόκληρη την Ευρώπη, αλλά αποκαλύπτει ότι χρειάζονται επενδύσεις για να περιοριστούν οι αποκλεισμοί στην εκπαίδευση και να τονωθεί η κοινωνική κινητικότητα.

Η έκθεση της ΕΕ για την παρακολούθηση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης το 2015 επισημαίνει ότι τα περισσότερα κράτη μέλη έχουν πλέον επιτύχει τους στόχους τους για αύξηση των μαθητών που ολοκληρώνουν υψηλότερες βαθμίδες εκπαίδευσης και μείωση εκείνων που εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση. Αυτό σημαίνει ότι η Ευρώπη βρίσκεται σε πορεία υλοποίησης των στόχων που είχε θέσει στη στρατηγική της για την ανάπτυξη και τις θέσεις εργασίας έως το 2020. Ωστόσο, αυτή η πρόοδος είναι άνιση, αφού διαπιστώνονται αποκλίσεις τόσο στο εσωτερικό όσο και μεταξύ των κρατών μελών. Οι μαθητές που προέρχονται από μειονεκτικά και μεταναστευτικά περιβάλλοντα διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να μην ανταποκριθούν στα ελάχιστα εκπαιδευτικά πρότυπα.

Read More

15 χρόνια μετά το bug «ILoveYou»…

Malware-virus-detectedΤο διαδίκτυο και οι ψηφιακές τεχνολογίες αλλάζουν τη μορφή του κόσμου μας – σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής και σε όλους τους τομείς δραστηριοτήτων. Η Ευρώπη πρέπει να ενστερνιστεί την ψηφιακή επανάσταση και να δημιουργήσει ψηφιακές ευκαιρίες για τα άτομα και τις επιχειρήσεις. Με ποιον τρόπο; Αξιοποιώντας τις δυνατότητες της ενιαίας αγοράς της ΕΕ. Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τα λεπτομερή της σχέδια για τη δημιουργία μιας ψηφιακής ενιαίας αγοράς, υλοποιώντας έτσι μία από τις κορυφαίες προτεραιότητές της.

Read More

Πόσο ψηφιακή είναι η χώρα μας;

Στην 26η θέση μεταξύ των 28 κρατών μελών της ΕΕ, με συνολική βαθμολογία 0,36 και κάτω από το μέσο όρο (0,47) κατατάσσεται η Ελλάδα σε ό,τι αφορά τον δείκτη DESI 2015, το νέο Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (Digital Economy and Society Index), που ανέπτυξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το ψηφιακό δυναμικό που θα μπορούσε να απελευθερωθεί προς όφελος των Ευρωπαίων πολιτών και των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων είναι πολύ πλούσιο. Από τις διαδικτυακές αγορές και σπουδές μέχρι την πληρωμή λογαριασμών και τη χρήση δημοσίων υπηρεσιών μέσω διαδικτύου, την απάντηση δίνει το Ίντερνετ, εφόσον βεβαίως υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις. Αυτό είναι το συμπέρασμα του νέου Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (Digital Economy and Society Index) που ανέπτυξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα. Τα στοιχεία δείχνουν ότι το πόσο ψηφιακή είναι μια χώρα ποικίλλει μεταξύ των χωρών της ΕΕ και ότι τα σύνορα παραμένουν εμπόδιο για μια ολοκληρωμένη Ψηφιακή Ενιαία Αγορά, μία από τις κορυφαίες προτεραιότητες της Επιτροπής Γιούνκερ. Το νέο εργαλείο που παρουσιάστηκε σήμερα δίνει μια συνοπτική εικόνα, ανά χώρα, της συνδεσιμότητας (πόσο διαδεδομένα, γρήγορα και προσιτά είναι τα ευρυζωνικά δίκτυα), των δεξιοτήτων στη χρήση του διαδικτύου, των διαδικτυακών δραστηριοτήτων (π.χ. ειδήσεις, αγορές), καθώς και του βαθμού ανάπτυξης ορισμένων βασικών ψηφιακών τεχνολογιών (ηλεκτρονικά τιμολόγια, υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους, ηλεκτρονικό εμπόριο κ.λπ.) και ψηφιακών δημοσίων υπηρεσιών (ηλ. διακυβέρνηση, ηλ. υγεία κ.λπ.). Τα στοιχεία είναι ως επί το πλείστον του 2013 και του 2014, και παρέχουν μια γενική εικόνα της ψηφιακής Ευρώπης, καθώς και κατάταξη των χωρών με βάση τις καλύτερες επιδόσεις στον ψηφιακό τομέα. Ιδού τα κύρια συμπεράσματα του Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας:

Η ψηφιακή εμπειρία εξαρτάται από τη χώρα στην οποία βρίσκεστε, καθώς οι επιδόσεις ποικίλλουν από χώρα σε χώρα, ξεκινώντας από τις χώρες με τις καλύτερες ψηφιακές επιδόσεις, όπως η Δανία (βαθμολογία ψηφιακών επιδόσεων 0,68, με μέγιστο το 1) και φθάνοντας στις χώρες με τις χαμηλότερες επιδόσεις, όπως η Ρουμανία (βαθμολογία ψηφιακών επιδόσεων 0,31). Για τη χώρα μας τα είπαμε στην εισαγωγή. Αν θέλετε λεπτομερείς πληροφορίες για την Ελλάδα περισσότερα στο ενημερωτικό σημείωμα. Read More

Αρχίζουν να αυξάνονται οι μισθοί των εκπαιδευτικών στην Ευρώπη (πλην Ελλάδας)

©iStock / Thinkstock

Το 2013/2014 οι μισθοί των εκπαιδευτικών αυξήθηκαν σε 16 ευρωπαϊκές χώρες (BE, DK, DE, EE, FR, HR, LU, HU, MT, AT, SK, FI, UK, NO, MK, TR) σε σύγκριση με την προηγούμενη σχολική χρονιά. Αυτό προκύπτει από την έκθεση του δικτύου Eurydice, η οποία εκπονήθηκε για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι αυξήσεις οφείλονταν ουσιαστικά σε μισθολογικές μεταρρυθμίσεις και προσαρμογές στο κόστος διαβίωσης. Η έρευνα καλύπτει τους εκπαιδευτικούς και τους διευθυντές σχολείων στην προσχολική, πρωτοβάθμια, κατώτερη δευτεροβάθμια και ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στις μισές περίπου από τις 33 ευρωπαϊκές χώρες που περιλαμβάνονται στην έκθεση, η αγοραστική δύναμη των δασκάλων1 το 2014 εξακολουθεί να είναι χαμηλότερη από το επίπεδο του 2009.

Σε ορισμένες χώρες — BE (ολλανδόφωνες περιοχές), DK (πρωτοβάθμια και κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση), LT, LU, AT, FI (πρωτοβάθμια και κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) και IT (ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) — η μείωση της αγοραστικής δύναμης είναι σχετικά μικρή, σε επίπεδα κάτω του 3%, ενώ στις CY, IT (πρωτοβάθμια και κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση), στις NL, PT, RO (πρωτοβάθμια εκπαίδευση) και το UK σημειώθηκε μείωση 5 έως 10%. Στις χώρες ΙΕ, ES, RO (δευτεροβάθμια εκπαίδευση), SI και IS η αγοραστική δύναμη των εκπαιδευτικών σημείωσε πτώση 13 έως 17%. Η μεγαλύτερη μείωση σημειώθηκε στην Ελλάδα με πτώση της τάξης του 40% περίπου. Read More

Ερευνα αποκαλύπτει ότι πάνω από το 80% Ευρωπαίων εκπαιδευτικών αισθάνονται υποτιμημένοι

TalisΠερισσότερο από το ένα τρίτο των εκπαιδευτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση εργάζονται σε σχολεία με έλλειψη ειδικευμένου προσωπικού και σχεδόν το ήμισυ των διευθυντών σχολείων αναφέρει ελλείψεις εκπαιδευτικών για μαθητές με ειδικές ανάγκες. Ενώ σχεδόν το 90 % των εκπαιδευτικών στην ΕΕ αναφέρουν ότι είναι ικανοποιημένοι με την εργασία τους, το 81 % πιστεύει ότι η διδασκαλία δεν εκτιμάται στην κοινωνία. Μολονότι οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι είναι κατάλληλα εφοδιασμένοι για την εργασία τους, δεν διατίθεται παντού στήριξη της έναρξης σταδιοδρομίας. Τα παραπάνω περιλαμβάνονται στα κύρια συμπεράσματα της νέας διεθνούς έρευνας για τη διδασκαλία και τη μάθηση (TALIS), η οποία διενεργήθηκε από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Η έρευνα, που βασίζεται στις απόψεις των εκπαιδευτικών όσον αφορά τις συνθήκες της σταδιοδρομίας τους, περιλαμβάνει την ανάδραση από 55 000 εκπαιδευτικούς της κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και επικεφαλής σχολείων στην ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέλυσε τα πορίσματα της έρευνας TALIS και τις συνέπειές τους για την πολιτική της ΕΕ για την εκπαίδευση και την κατάρτιση σε μια έκθεση η οποία επίσης εκδόθηκε στις 25 Ιουνίου 2014.

Read More