Βάσεις δεδομένων: ελεύθερη πρόσβαση προς όφελος όλων


Πρόσβαση σε στοιχεία όπως χάρτες, μετεωρολογικά στοιχεία ή άλλα ψηφιακά αρχεία που τηρούνται σε δημόσιες βάσεις δεδομένων θα μπορούν να πωληθούν έναντι λογικού αντιτίμου σε κάθε ενδιαφερόμενο σύμφωνα με κανόνες που ενέκρινε στις 13 Ιουνίου η ολομέλεια του ΕΚ με βάση πρόταση της Επιτροπής. Διπλός στόχος είναι η διαφάνεια στις βάσεις δεδομένων του δημοσίου αλλά και η τόνωση της οικονομίας που κατά την επιτροπή μπορεί αν φτάσει τα 40 δισ. πανευρωπαϊκά.

Όλα τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το δημόσιο, είτε τα παρήγαγε, τα συγκέντρωσε ή και τα παρήγγειλε από τρίτους, εκτός από δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα μπορούν να διατίθενται για χρήση από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο, κάτι που, μεταξύ άλλων «θα αλλάξει νοοτροπίες και την παραδοσιακή αντίσταση (των δημοσίων υπηρεσιών) στη διαφάνεια» σημείωσε ο εισηγητής του ΕΚ μιλώντας στην ολομέλεια.

Τα στοιχεία θα πρέπει να είναι διαθέσιμα στο Διαδίκτυο είτε δωρεάν είτε έναντι μικρού αντιτίμου με βάση τη λογική ότι ιδιώτες και επιχειρήσεις έχουν ήδη πληρώσει για την παραγωγή ή συγκέντρωσή τους με τους φόρους τους. Όμως σε τι ακριβώς μπορεί να χρησιμεύσουν τα στοιχεία αυτά; Για παράδειγμα εταιρίες λογισμικού μπορούν να αναπτύξουν εφαρμογές για το ευρύ κοινό με βάση ωράρια δημοσίων μεταφορών ή να αξιοποιήσουν εμπορικά χάρτες ή και πολεοδομικά και άλλα δεδομένα» που όλα μαζί αποτελούν έναν δημόσιο, τεράστιο αλλά συχνά κρυμμένο και αναξιοποίητο θησαυρό που εντούτοις δεν έχει τίποτα το απόρρητο.

Στις διαπραγματεύσεις με τις κυβερνήσεις για την έγκριση της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το ΕΚ επέμεινε σε πολύ σαφή προσδιορισμό των εξαιρέσεων στην αρχή της ελεύθερης πρόσβασης καθώς και στις διαδικασίες προσφυγής σε περίπτωση που δημόσια υπηρεσία αρνηθεί να παράσχει ην πρόσβαση αυτή.

Advertisements