Mπορούν oι απόψεις σας να βοηθήσουν να γίνει η Ευρώπη μία «κοινωνία της ανακύκλωσης»;


elΗ Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί να μάθει αν, κατά τη γνώμη σας, οι στόχοι για την ανακύκλωση που έχουν τεθεί στο πλαίσιο της νομοθεσίας της ΕΕ για τα απόβλητα πρέπει να επανεξεταστούν, και με ποιον τρόπο. Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης θα χρησιμοποιηθούν για να συμβάλουν στην ανάπτυξη, ενδεχομένως, νέας νομοθεσίας για την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων και την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης, ως μέρος της ευρύτερης επανεξέτασης των πολιτικών για τα απόβλητα το 2014. Πολίτες, επιχειρήσεις, ΜΚΟ, δημόσιες αρχές και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να διατυπώσουν τις απόψεις τους έως τα μέσα Σεπτεμβρίου 2013.

Η ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ για τα απόβλητα θέτει σαφείς στόχους για την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση των αποβλήτων και για τον περιορισμό της υγειονομικής ταφής. Έως το 2020, για παράδειγμα, 50 % των αστικών/οικιακών αποβλήτων και 70 % των αποβλήτων από κατασκευές και κατεδαφίσεις θα πρέπει να ανακυκλώνονται ή να επαναχρησιμοποιούνται. Οι προαναφερόμενοι στόχοι έχουν ήδη επιφέρει σημαντικές βελτιώσεις και πολλά κράτη μέλη έχουν καταδείξει τί μπορεί να επιτευχθεί γρήγορα, με μικρό κόστος και δημιουργώντας πολλές θέσεις εργασίας. Αλλά η αύξηση των τιμών των πρώτων υλών είχε ως αποτέλεσμα να προστεθεί στην περιβαλλοντική ανάγκη και μια σημαντική οικονομική ανάγκη για τη βελτίωση της διαχείρισης αποβλήτων. Πρόσφατα έγγραφα πολιτικής όπως ο Χάρτης πορείας για μια αποδοτική, από πλευράς πόρων, Ευρώπη και η πρόταση για το 7ο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον παρουσιάζουν τα οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη που θα προκύψουν από μια αποδοτικότερη ως προς τους πόρους και «κυκλική» οικονομία, στόχοι οι οποίοι θα απαιτήσουν:

  • την περαιτέρω πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων,
  • την αύξηση της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης έως το μέγιστο εφικτό επίπεδο,
  • τον περιορισμό της αποτέφρωσης στα μη ανακυκλώσιμα υλικά, και
  • την εξάλειψη της υγειονομικής ταφής σταδιακά έως το 2020.

Η Επιτροπή εξετάζει εάν και πώς θα πρέπει να προσαρμοστούν οι στόχοι της ΕΕ για τα απόβλητα προκειμένου να επιτευχθούν οι προαναφερόμενοι στόχοι, και στο πλαίσιο της διαβούλευσης θα συγκεντρωθούν απόψεις σχετικά με τη σκοπιμότητα της ενίσχυσης των υφιστάμενων στόχων ή της εισαγωγής νέων. Οι σχετικές εναλλακτικές δυνατότητες περιλαμβάνουν τον καθορισμό στόχων πρόληψης των αποβλήτων και διαφοροποιημένων στόχων για τις διάφορες ροές αποβλήτων, υλικών και προϊόντων. Στους ερωτηθέντες τέθηκε επίσης το ερώτημα κατά πόσον πρέπει να τεθούν αυστηρότεροι στόχοι για την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση καθώς και για τον περιορισμό της υγειονομικής ταφής ή στόχοι εκτροπής από τους χώρους υγειονομικής ταφής και εάν θα πρέπει να προσαρμοστούν οι στόχοι αυτοί στην ιδιαίτερη κατάσταση κάθε κράτους μέλους. Εξετάζονται επίσης η εφαρμογή των σημερινών στόχων, η βελτίωση των στατιστικών για τα απόβλητα και η παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων που εφαρμόζονται στα κράτη μέλη. 

Βλ. επίσης συμπληρωματικές πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στον δικτυακό τόπο για τη δημόσια διαβούλευση: www.wastetargetsreview.eu

Η διαδικτυακή διαβούλευση διατίθεται από τον ακόλουθο δικτυακό τόπο: http://ec.europa.eu/environment/consultations/waste_targets_en.htm

Ιστοσελίδα για την επανεξέταση της πολιτικής και της νομοθεσίας για τα απόβλητα: http://ec.europa.eu/environment/waste/target_review.htm

Δικτυακός τόπος για τα απόβλητα: http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm

Πίνακας αποτελεσμάτων:  ανάλυση ανά χώρα που διεξήγαγε ο ΕΟΠ http://www.eea.europa.eu/el

Συστάσεις της Επιτροπής προς τα κράτη μέλη που δεν έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο: http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/support_implementation.htm

Χρήση οικονομικών μέσων: http://ec.europa.eu/environment/waste/use.htm

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.