Ο εκσυγχρονισμός της οδηγίας για τα επαγγελματικά προσόντα θα διευκολύνει τους επαγγελματίες στην εξεύρεση θέσεων ειδικευμένης απασχόλησης σε ολόκληρη την Ευρώπη


Δεδομένου ότι ο πληθυσμός σε ηλικία εργασίας σε πολλά κράτη μέλη συρρικνώνεται (σύμφωνα με την έρευνα Europop 2010 της Eurostat, το 2020 θα αντιστοιχούν σε κάθε εργαζόμενο τρεις συνταξιούχοι), η ζήτηση για άτομα με υψηλή ειδίκευση έως το 2020 προβλέπεται να αυξηθεί κατά περισσότερο από 16 εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης [(Προσφορά και ζήτηση δεξιοτήτων στην Ευρώπη: μεσοπρόθεσμες προβλέψεις έως το 2020 (2010)]. Για να μπορέσει η Ευρώπη να ανταποκριθεί στη ζήτηση αυτή, πρέπει να καλυφθούν οι ελλείψεις σε εργατικό δυναμικό – για παράδειγμα μέσω μετακινούμενων επαγγελματιών υψηλής ειδίκευσης από άλλα κράτη μέλη της Ε.Έ.. Οι επαγγελματίες αυτοί μπορεί να αποτελέσουν βασική πηγή ανάπτυξης, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν τη δυνατότητα να μετακινούνται εύκολα για την κάλυψη θέσεων απασχόλησης, όπου αυτές υπάρχουν. Αυτό απαιτεί να μπορούν να αναγνωρίζονται τα προσόντα τους στην ΕΕ με γρήγορο, απλό και αξιόπιστο τρόπο. Για τον λόγο αυτόν, η Επιτροπή ενέκρινε σήμερα πρόταση εκσυγχρονισμού της οδηγίας για τα επαγγελματικά προσόντα (Οδηγία 2005/36/EΚ).

Η πρόταση αυτή αποσκοπεί στην απλούστευση των κανόνων για την κινητικότητα των επαγγελματιών στην ΕΕ χάρη σε μια ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα η οποία θα επιτρέψει την ευκολότερη και ταχύτερη αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, για όλους τους ενδιαφερόμενους επαγγελματικούς κλάδους. Η πρόταση αποσαφηνίζει επίσης το πλαίσιο για τους καταναλωτές, δεδομένου ότι καλεί τα κράτη μέλη να επανεξετάσουν το πεδίο των νομοθετικώς κατοχυρωμένων επαγγελμάτων τους και ότι ανταποκρίνεται στις ανησυχίες του κοινού σχετικά με τις γλωσσικές δεξιότητες και την έλλειψη αποτελεσματικών συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης όσον αφορά επαγγελματικά παραπτώματα, ιδίως στον τομέα της υγείας.

Κυριότερα στοιχεία της πρότασης:

1. Η καθιέρωση μιας ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας θα προσφέρει στους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες τη δυνατότητα ευκολότερης και ταχύτερης αναγνώρισης των προσόντων τους. Η ταυτότητα αυτή θα διευκολύνει επίσης την προσωρινή κινητικότητα και θα είναι διαθέσιμη ανάλογα με τις ανάγκες των διαφόρων επαγγελματικών κλάδων (για παράδειγμα, οι νοσοκόμες και οι οδηγοί βουνού έχουν εκδηλώσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη χρήση μιας τέτοιας ταυτότητας). Η ταυτότητα συνδέεται με μια βελτιστοποιημένη διαδικασία αναγνώρισης στο πλαίσιο του υφιστάμενου συστήματος πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά (IMI) και θα λάβει τη μορφή ηλεκτρονικού πιστοποιητικού που θα επιτρέπει στους επαγγελματίες να παρέχουν υπηρεσίες ή να εγκαθίστανται σε άλλο κράτος μέλος.

2. Καλύτερη πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων: για όλους τους πολίτες που ζητούν αναγνώριση των επαγγελματικών τους προσόντων θα πρέπει να υπάρχει υπηρεσία μίας στάσης ώστε να μην είναι αναγκασμένοι να απευθύνονται σε διαφορετικές υπηρεσίες. Ο ρόλος αυτός θα ανατεθεί στα Κέντρα Ενιαίας Εξυπηρέτησης (ΚΕΕ, που έχουν δημιουργηθεί στο πλαίσιο της οδηγίας για τις υπηρεσίες), στα οποία οι πολίτες θα μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα που απαιτούνται για την αναγνώριση των προσόντων τους και να προβαίνουν, σε απευθείας σύνδεση, στις απαιτούμενες για την αναγνώριση διαδικασίες.

3. Επικαιροποίηση των ελάχιστων απαιτήσεων εκπαίδευσης για τους γιατρούς, οδοντιάτρους, φαρμακοποιούς, νοσηλευτές, μαίες, κτηνίατρους και αρχιτέκτονες: οι ελάχιστες απαιτήσεις εκπαίδευσης για τα επαγγέλματα αυτά έχουν εναρμονιστεί εδώ και 20 ή 30 χρόνια και επικαιροποιήθηκαν ώστε να αντανακλούν την εξέλιξη των επαγγελμάτων αυτών και της εκπαίδευσης στους αντίστοιχους τομείς. Για παράδειγμα, το επίπεδο που απαιτείται για τις σπουδές νοσηλευτικής και μαιευτικής έχει αναβαθμιστεί από 10 σε 12 έτη γενικής εκπαίδευσης.

4. Η θέσπιση μηχανισμού έγκαιρης προειδοποίησης για τους επαγγελματίες στον τομέα της υγείας για τους οποίους προβλέπεται αυτόματη αναγνώριση: οι αρμόδιες αρχές ενός κράτους μέλους θα είναι υποχρεωμένες να ειδοποιούν έγκαιρα τις αρμόδιες αρχές όλων των άλλων κρατών μελών σχετικά με την απαγόρευση, σε επαγγελματία του τομέα της υγείας, της άσκησης των επαγγελματικών του δραστηριοτήτων, από δημόσια αρχή ή δικαστήριο. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία δεδομένου ότι έχουν υπάρξει περιπτώσεις γιατρών οι οποίοι, αφού τους απαγορεύθηκε η άσκηση του επαγγέλματός τους στο κράτος μέλος καταγωγής τους, πήγαν να εργαστούν σε άλλα κράτη μέλη, τα οποία δεν είχαν ενημερωθεί σχετικά.

5. Η θέσπιση κοινών πλαισίων εκπαίδευσης και εξετάσεων που θα αντικαταστήσουν τις κοινές βάσεις θα εξασφαλίσει τη δυνατότητα επέκτασης του μηχανισμού αυτόματης αναγνώρισης σε νέα επαγγέλματα. Οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματικοί κλάδοι θα μπορούν να επωφεληθούν από την αυτόματη αναγνώριση βάσει ενός κοινού συνόλου γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, ή μιας κοινής δοκιμασίας αξιολόγησης της ικανότητας των επαγγελματιών όσον αφορά την άσκηση ενός επαγγέλματος.

6. Η αμοιβαία αξιολόγηση για τα νομοθετικώς κατοχυρωμένα επαγγέλματα: η οδηγία προβλέπει ένα νέο μηχανισμό με σκοπό την εξασφάλιση μεγαλύτερης διαφάνειας και πληρέστερης αιτιολόγησης των επαγγελμάτων που ρυθμίζονται μέσω συγκεκριμένων απαιτήσεων όσον αφορά τα επαγγελματικά προσόντα. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να παράσχουν κατάλογο των νομοθετικώς κατοχυρωμένων επαγγελμάτων τους και να αιτιολογήσουν την ανάγκη ρύθμισης. Θα ακολουθήσει αμοιβαία αξιολόγηση η οποία θα διευκολυνθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Περισσότερες πληροφορίες

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s