Αποτελεσματικότερες οι ευρυζωνικές συνδέσεις εντός ΕΕ


Στις 28/10/11 βραβεύθηκε στην εβδομάδα για το Διαδίκτυο του μέλλοντος, στο Poznan της Πολωνίας, έργο που χρηματοδοτήθηκε από την ΕΕ και ανέπτυξε μακροπρόθεσμη λύση για τις ανασχέσεις στη διαδικτυακή κίνηση. Το έργο TRILOGY βραβεύθηκε με το έπαθλο για το Διαδίκτυο του μέλλοντος λόγω της εξαιρετικής συμβολής του στην αρχιτεκτονική και στα πρωτόκολλα Διαδικτύου, με την οποία θα μπορούσε να γίνουν για τους Ευρωπαίους ταχύτερες και περισσότερο αξιόπιστες οι διαδικτυακές συνδέσεις.

Στο τριετές έργο δαπάνης 9,2 εκατομμυρίων ευρώ, που ολοκληρώθηκε το Μάρτιο του 2011, συναντήθηκαν ερευνητές και επιχειρήσεις από το Βέλγιο, τη Φινλανδία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ισπανία, το ΗΒ και τις ΗΠΑ, με σκοπό να βρεθούν μέθοδοι διαχείρισης της κίνησης έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η ανάσχεση σε σημεία συμφόρησης στο δίκτυο και να βελτιωθεί η ποιότητα συνδέσεων για τους χρήστες του Διαδικτύου. Στη χρηματοδότηση της έρευνας στις ΤΠΕ η ΕΕ συνεισέφερε 5,9 εκατομμύρια ευρώ.

Ειδικότερα, το TRILOGY ανέπτυξε το πρωτόκολλο ελέγχου πολυδρομικής μετάδοσης (MPTCP), επέκταση στο κανονικό TCP Διαδικτύου η οποία παρέχει τη δυνατότητα μετάδοσης δεδομένων από έναν κόμβο δικτύου σε άλλο μέσω πολλών δικτυακών οδών ταυτοχρόνως, αλγόριθμο πολυδρομικής όδευσης ώστε να αξιοποιείται η πολυεστίαση στα τερματικά σημεία, και επεκτάσεις του πρωτοκόλλου διαδικτύου (ΙΡ) για «έκθεση σε ανάσχεση» ώστε να παρακολουθείται η διαδικτυακή συμφόρηση. Όλα αυτά σε συνδυασμό θα οδηγήσουν σε Διαδίκτυο στιβαρότερο, με περισσότερη ευελιξία και οικονομικά συμφερότερο.

Η βράβευση αναγνωρίζει τις προσπάθειες της ευρωπαϊκής έρευνας στην ανάπτυξη του μελλοντικού Διαδικτύου, στο πλαίσιο συνεχώς αυξανόμενης κίνησης όπου παρατηρείται υπερφόρτωση των ευρυζωνικών δικτύων με νέες εφαρμογές και αιτήματα για ροές βίντεο.

Τα αποτελέσματα του έργου TRILOGY υιοθετούνται ήδη από τον κλάδο των ΤΠΕ και ενσωματώνονται σε λειτουργικά συστήματα ανοικτής πηγής και άλλα εμπορικώς διαθέσιμα λειτουργικά συστήματα, ώστε να διασφαλιστούν για όλους τους χρήστες η στιβαρότητα και ευελιξία των διαδικτυακών συνδέσεων.

Η χρησιμοποίηση χρηματοδοτικών πόρων του 7ου προγράμματος-πλαισίου έρευνας και ανάπτυξης (7ο ΠΠ) για τη στήριξη καινοτόμων λύσεων ΤΠΕ οι οποίες θα βοηθήσουν τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της ΕΕ αποτελεί προτεραιότητα του ψηφιακού θεματολογίου για την Ευρώπη (Digital Agenda for Europe).

Ιστορικό

Η κίνηση του Διαδικτύου έχει φθάσει επίπεδα χωρίς προηγούμενο. Παραδείγματος χάρη το έτος 2011 μόνο το YouTube φθάνει τα 3 δισεκατομμύρια επισκέψεις ημερησίως ενώ κάθε λεπτό αναφορτώνονται βίντεο διάρκειας 48 ωρών. Η ζήτηση οδήγησε σε μείωση της ευρυζωνικής διαθεσιμότητας και ήδη κατά καιρούς έχει εγείρει αμφιβολίες όσον αφορά την αποτελεσματικότητα σχεδιασμού του Διαδικτύου.

Το έργο TRILOGY ανέπτυξε τρεις νέες αρχιτεκτονικές συστάδες ως συμβολή στη διαχείριση των ανασχέσεων στη διαδικτυακή κίνηση.

Το πρωτόκολλο ελέγχου πολυδρομικής μετάδοσης (MPTCP) μεταδίδει δεδομένα μεταξύ δύο δικτυακών κόμβων μέσω πολλών οδών ταυτοχρόνως, προκειμένου να συγκεντρώνονται ταυτοχρόνως η δυναμικότητα και η αξιοπιστία πολλών δικτυακών οδεύσεων και να αξιοποιείται η πολυεστίαση στα τερματικά σημεία – παραδείγματος χάρη κινητή συσκευή με διάφορες ασύρματες διεπαφές. Είναι διαθέσιμη εκδοχή ανοικτής πηγής αυτού του πρωτοκόλλου για το λειτουργικό σύστημα Linux, η οποία έχει δοκιμαστεί και εισαχθεί σε συσκευές Android και Nokia. Επιπλέον, η επιχείρηση ΤΠΕ Oracle εφαρμόζει το MPTCP στο λειτουργικό σύστημα Solaris που έχει αναπτύξει.

Πολυδρομική όδευση: Το TRILOGY ανέπτυξε αλγόριθμο για πολυδρομική όδευση, που παρέχει στους δρομολογητές Διαδικτύου τη δυνατότητα να επιλέγουν πολλές οδεύσεις προς δεδομένο προορισμό, αντί μίας μόνο όδευσης στην υφιστάμενη προσέγγιση. Έτσι η κίνηση εξαπλώνεται σε πολλές οδεύσεις, με αποτέλεσμα στιβαρότερες συνδέσεις Διαδικτύου σε περίπτωση αστοχίας ή υπερφόρτωσης κάποιας όδευσης και συνολικά βελτιωμένη χρήση του δικτύου.

Η έκθεση σε ανάσχεση (CONEX) παρέχει στις συσκευές ΤΠ τη δυνατότητα παρακολούθησης λεπτομερειακών πληροφοριών για ανασχέσεις στο Διαδίκτυο και πρόσβασης στις πληροφορίες. Μέχρι τώρα αυτό ήταν δυνατό μόνο για τα τερματικά σημεία του δικτύου. Το αποτέλεσμα είναι ότι κάθε χρήστης ή κάθε δίκτυο μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για την επιρροή του σε άλλους χρήστες. Αυτό επίσης ενθαρρύνει την επένδυση σε νέα δυναμικότητα.

Η βράβευση αναγγέλθηκε κατά τη συνεδρία κλεισίματος της συνάντησης για το Διαδίκτυο του μέλλοντος (FIA), που έλαβε χώρα στο πλαίσιο ολόκληρης εβδομάδας για το Διαδίκτυο του μέλλοντος (24-28 Οκτωβρίου) στο Poznan της Πολωνίας. Στη συνάντηση, που οργανώνεται ανά εξάμηνο από τη χώρα Προεδρίας της ΕΕ, συνέρχονται ευρωπαϊκά έργα με αντικείμενο το Διαδίκτυο του μέλλοντος και παρέχεται βήμα συζήτησης για τα πλέον πρόσφατα αποτελέσματα ερευνών και τις τελευταίες εξελίξεις.

Τα βραβεία για το Διαδίκτυο του μέλλοντος προωθούν τις βέλτιστες ευρωπαϊκές, εθνικές και περιφερειακές πρωτοβουλίες για το Διαδίκτυο του μέλλοντος. Χρηματοδοτούμενο στο πλαίσιο του 7ου προγράμματος-πλαισίου έρευνας και ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το TRILOGY αποτελεί πρωτοποριακό παράδειγμα ευρωπαϊκής έρευνας για τα μελλοντικά δίκτυα.

Εταίροι του έργου: BT PlcDeutsche Telekom AGNEC Europe Ltd.Nokia OyjRoke Manor Research LimitedΟικονομικό πανεπιστήμιο Αθηνών – Ερευνητικό κέντροUniversidad Carlos III de MadridUniversity College London,Université catholique de LouvainEURESCOM – European Institute for Research and Strategic Studies in Telecommunications GmbHStanford University

Χρήσιμοι σύνδεσμοι: http://www.trilogy-project.org/

Έπαθλο για το Διαδίκτυο του μέλλοντος: http://www.cefims.eu/fiaward/

Συνάντηση για το Διαδίκτυο του μέλλοντος

Ιστότοπος ψηφιακού θεματολογίου: http://ec.europa.eu/digital-agenda

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.