> από τους μισούς χρησιμοποιούν ξένη γλώσσα όταν περιηγούνται στο διαδίκτυο στην Ευρώπη


Σύμφωνα με πανευρωπαϊκή έρευνα του Ευρωβαρόμετρου που δημοσιεύτηκε σήμερα, το 90% των χρηστών του διαδικτύου στην ΕΕ προτιμούν την πρόσβαση σε δικτυακούς τόπους στη δική τους γλώσσα, ενώ το 55% – περιστασιακά, τουλάχιστον – χρησιμοποιούν γλώσσα διαφορετική από τη δική τους όταν συνδέονται. Ωστόσο, το 44% των ευρωπαίων χρηστών του διαδικτύου θεωρούν ότι στερούνται ενδιαφέρουσες πληροφορίες επειδή οι ιστοσελίδες δεν είναι σε γλώσσα που κατανοούν και μόλις το 18% πραγματοποιούν διαδικτυακές αγορές προϊόντων σε ξένη γλώσσα. Τα αποτελέσματα υπογραμμίζουν την ανάγκη για επενδύσεις σε ηλεκτρονικά μεταφραστικά εργαλεία, ώστε οι προερχόμενοι από την ΕΕ χρήστες του διαδικτύου να μην αποκλείονται από τη διαδικτυακή αναζήτηση πληροφοριών ή από προϊόντα επειδή δεν διαθέτουν επαρκείς γλωσσικές δεξιότητες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαχειρίζεται επί του παρόντος τριάντα διαφορετικά ερευνητικά έργα τα οποία ασχολούνται με τη διασύνδεση γλώσσας και ψηφιακού περιεχομένου, και υποστηρίζονται με ενωσιακή χρηματοδότηση ύψους 67 εκατ. ευρώ, ενώ για τα νέα έργα που υποβλήθηκαν εφέτος θα διατεθούν επιπλέον 50 εκατ. ευρώ. Ένας από τους στόχους που έχει θέσει το Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη είναι να εξασφαλιστεί για όλους καλύτερη δυνατότητα πρόσβασης σε διαδικτυακό περιεχόμενο.

Από την έρευνα προκύπτει ότι, ενώ υπάρχει τεράστια ποσότητα διαθέσιμου ποιοτικού διαδικτυακού περιεχομένου, δεν μπορούν όλοι να το χρησιμοποιήσουν προς όφελός τους, εξαιτίας των διαφορετικών γλωσσικών δεξιοτήτων. Κατά μέσο όρο, ένας στους δύο χρήστες του διαδικτύου σε είκοσι τρία κράτη μέλη χρησιμοποιεί γλώσσα διαφορετική από τη μητρική του για την ανάγνωση κειμένων στο διαδίκτυο. Ωστόσο, ο αριθμός αυτός υποκρύπτει μεγάλες διαφορές, καθώς Έλληνες, Σλοβένοι, Λουξεμβούργιοι, Μαλτέζοι και Κύπριοι, σε ποσοστό μεταξύ 90 και 93% δήλωσαν ότι θα χρησιμοποιούσαν και άλλες γλώσσες όταν είναι σε σύνδεση με το διαδίκτυο, έναντι μόλις 9% των Βρετανών, 11% των Ιρλανδών, 23% των Τσέχων και 25 % των Ιταλών.

Τα αγγλικά ως Κοινή στο διαδίκτυο

Στην έρευνα επιβεβαιώνεται ότι, όσον αφορά ανάγνωση και παρακολούθηση περιεχόμενου στο διαδίκτυο, τα αγγλικά είναι η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη γλώσσα εκτός της μητρικής: σχεδόν οι μισοί χρήστες του διαδικτύου στην ΕΕ (48%) χρησιμοποιούν την αγγλική γλώσσα, τουλάχιστον «περιστασιακά», ενώ τα ισπανικά, τα γερμανικά και τα γαλλικά χρησιμοποιούνται από 4% έως 6% των χρηστών. Και πάλι, παρατηρούνται μεγάλες διακυμάνσεις των κρατών μελών: το 90% των χρηστών του διαδικτύου στην Κύπρο, το 97% στη Μάλτα και το 85% στην Ελλάδα και τη Σουηδία χρησιμοποιούν ιστοσελίδες στην αγγλική γλώσσα, εάν οι πληροφορίες δεν είναι άμεσα διαθέσιμες στη γλώσσα τους, αλλά μόνο το 35% των Ιταλών, το 45% των Λετονών, το 47% των Ρουμάνων και το 50% των Γάλλων θα έπρατταν το ίδιο. Από την άλλη πλευρά, οι Λουξεμβούργιοι προτιμούν να χρησιμοποιούν τα γαλλικά (67%) και τα γερμανικά (63%) παρά τα αγγλικά (55%). Στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία, όπου είναι περιορισμένος ο αριθμός των χρηστών του διαδικτύου που δηλώνουν ότι χρησιμοποιούν μια δεύτερη γλώσσα, τα γαλλικά ήταν η συχνότερα χρησιμοποιούμενη ξένη γλώσσα για ανάγνωση ή παρακολούθηση περιεχομένου στο διαδίκτυο (9% και 7%, αντίστοιχα).

Λόγοι για αλλαγή γλώσσας

Τα περισσότερα άτομα αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσουν άλλη γλώσσα όταν αναζητούν πληροφορίες (81%), αλλά το 62% κάνουν χρήση ξένης γλώσσας και στις κοινωνικές σχέσεις, συνήθως όταν επικοινωνούν διαδικτυακά με φίλους, είτε για επαγγελματικούς λόγους (52%).

Ποσοστό 44% των ερωτηθέντων θεωρούν ότι χάνουν ενδιαφέρουσες πληροφορίες επειδή οι ιστοσελίδες δεν είναι γραμμένες σε γλώσσα που καταλαβαίνουν: πρόκειται για το 60% των Ελλήνων, το 58% των Ισπανών και το 56% των Πορτογάλων.

Αγορές στο διαδίκτυο

Οι διαδικτυακές αγορές είναι ένα πεδίο όπου οι συναλλασσόμενοι προτιμούν να χρησιμοποιούν τη γλώσσα τους. Μόνο το 18% των χρηστών του διαδικτύου στην ΕΕ αγοράζει συχνά ή πάντοτε σε άλλη γλώσσα, ενώ το 42% δήλωσε ότι ποτέ δεν αγοράζει διαδικτυακά σε άλλη γλώσσα εκτός από τη μητρική του. Οι άνδρες (61%) χρησιμοποιούν ξένη γλώσσα περισσότερο από τις γυναίκες (51%) στις αγορές αυτές.

Υποστήριξη ευρύτερης ποικιλομορφίας και ανοιχτού χαρακτήρα

Ενώ σχεδόν 9 στους 10 ερωτηθέντες (88%) θεωρούν ότι όλοι οι ιστότοποι που παράγονται στη χώρα τους πρέπει να χρησιμοποιούν τις εθνικές επίσημες γλώσσες, περίπου 8 στους 10 (81%) πιστεύουν, ωστόσο, ότι οι ιστοσελίδες αυτές πρέπει επίσης να διαθέτουν εκδόσεις και σε άλλες γλώσσες.

Προσπάθειες στην έρευνα και ανάπτυξη

Η Επιτροπή διαχειρίζεται επί του παρόντος 30 έργα έρευνας και καινοτομίας με θέμα την προαγωγή γλωσσικών τεχνολογιών που μπορούν να συμβάλουν ώστε οι χρήστες του διαδικτύου να αποκτήσουν πρόσβαση σε πληροφορίες και σε άλλες γλώσσες. Για παράδειγμα, με το έργο iTRANSLATE4 αναπτύσσεται η πρώτη διαδικτυακή πύλη που παρέχει πρόσβαση σε δωρεάν ηλεκτρονική μετάφραση μεταξύ πλέον των 50 ευρωπαϊκών και παγκόσμιων γλωσσών, προσφέροντας στους χρήστες τη δυνατότητα να συγκρίνουν ταυτόχρονα διαφορετικές μεταφραστικές αποδόσεις προερχόμενες από τα πιο διαδεδομένα εργαλεία (π.χ. Google, Bing, Systran, Trident, Linguatec). Η συνεισφορά της ΕΕ στο έργο αυτό ανέρχεται σε 2 εκατ. ευρώ.

Για την περαιτέρω πρόοδο στις τεχνολογίες της γλώσσας απαιτείται ευρεία συνεργασία και συνεχής διάλογος μεταξύ του κλάδου, των ερευνητών, του δημόσιου τομέα και των πολιτών. Το έργο META-NET, με στήριξη από την ΕΕ ύψους 6 εκατ. ευρώ, αφορά την οικοδόμηση μιας τεχνολογικής συμμαχίας για την πολυγλωσσική Ευρώπη (ήδη περιλαμβάνει περισσότερα από 200 μέλη).

Ιστορικό

Η πρώτη έρευνα του Ευρωβαρόμετρου «γλωσσικές προτιμήσεις των χρηστών στο διαδίκτυο» διεξήχθη τον Ιανουάριο του 2011. Το δείγμα αποτελείται από 500 χρήστες του διαδικτύου σε κάθε κράτος μέλος. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 13.500 συνεντεύξεις.

Οι γλωσσικές τεχνολογίες χρησιμοποιούνται σε ευρύ φάσμα εφαρμογών, όπως εργαλεία μηχανικής μετάφρασης, διάφορα είδη διαλογικών συστημάτων, εξελιγμένες μηχανές αναζήτησης στον Παγκόσμιο Ιστό, αυτόματη ανάκτηση πληροφοριών και υποβολή περίληψης κλπ. Έχουν τη δυνατότητα να καθιστούν το διαδικτυακό περιεχόμενο προσβάσιμο και αξιοποιήσιμο από όλους, να μειώνουν το κόστος για τις επιχειρήσεις αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα ορισμένων μεθόδων εργασίας, και να συμβάλουν στη δημιουργία της ευρωπαϊκής ψηφιακής αγοράς.

Οι «γλωσσικές προτιμήσεις των χρηστών στο διαδίκτυο», από το Ευρωβαρόμετρο

Ερευνητικά έργα σχετικά με γλώσσες:

http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm

http://cordis.europa.eu/fp7/ict/language-technologies/home_en.html

Πηγή> Ιστότοπος Ψηφιακού θεματολογίου

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.