Κανόνες επιλεξιμότητας


ΚανόνεςΟι συμμετοχές πρέπει να υποβληθούν μέσω του επίσημου ιστοχώρου eLearning Awards μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας (28 Σεπτεμβρίου 2010). Από το 2009, τα βραβεία eLearning έχουν μια πρόσθετη κατηγορία για τη «διεθνή συνεργασία». Η κατηγορία αυτή δίνει τη δυνατότητα στα σχολεία και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα κατάρτισης από όλο τον κόσμο να αναδείξουν σχολικά έργα.

Επιλεξιμότητα συμμετοχών:
Περιεχόμενο Όλες οι κατηγορίες: Μία συμμετοχή θα πρέπει να καλύπτει ένα τμήμα σχολικής δραστηριότητας, μία συλλογή πόρων, ένα έργο (project) ή μία δραστηριότητα. Θα πρέπει να έχει δημιουργηθεί μετά την 1η Ιανουαρίου 2009.
Παράδοση: η πηγή να είναι προσβάσιμη και να μπορεί να μεταφορτωθεί από έναν ιστοχώρο ή ένα αποθετήριο πηγών (LRE, τοπικό, περιφερειακό, εθνική πύλη, Global Grid for Learning, κ.λπ.). Αδειοδότηση: ο υποψήφιος να έχει επισυνάψει μια ανοιχτή άδεια για την ψηφιακή πηγή μάθησης περιγράφοντας τους όρους χρήσης. Οι πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση πνευματικών δικαιωμάτων να παρουσιάζονται σε τυποποιημένη μορφή (π.χ. creative commons). Περιγραφή: Στη φόρμα εγγραφής, ο υποψήφιος θα πρέπει να παρέχει μια σύντομη περιγραφή του έργου (15 γραμμές μέγιστο όριο), καθώς και πληροφοριακή περίληψη στα αγγλικά, γερμανικά ή γαλλικά (5 γραμμές μέγιστο όριο), εξηγώντας πώς ο πόρος έχει / πρέπει να έχει πρόσβαση και να χρησιμοποιείται από εκπαιδευτικούς και μαθητές. Αυτή η σύντομη περίληψη αποτελεί μέρος της αξιολόγησης του έργου (βλ. παρακάτω).
Aιτούντες: Οι υποψήφιοι για το eLearning Awards θα πρέπει να είναι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή εκπαιδευτικά ιδρύματα κατάρτισης. Οι συμμετοχές από μεμονωμένους εκπαιδευτικούς είναι επιλέξιμες, θα πρέπει όμως να συσχετίζονται με ένα σχολείο ή άλλο επιλέξιμο ίδρυμα. Συνεργατικά έργα μεταξύ ιδρυμάτων είναι επιλέξιμα, αλλά θα πρέπει να εκπροσωπούνται από μόνο έναν φορέα που συμμετέχει στο έργο. Εάν ένα έργο υποβληθεί από περισσότερους από έναν εταίρους, μόνον ένα θα είναι επιλέξιμο. Εμπορικό ή δημόσιο εκπαιδευτικό περιεχόμενο καθώς και οι φορείς παρόχων υπηρεσιών δεν είναι επιλέξιμοι, όπως ούτε τα ιδρύματα που βραβεύτηκαν κατά τα προηγούμενα έτη του διαγωνισμού. Ωστόσο, έργα που έχουν κερδίσει άλλα βραβεία ή επιχορηγήσεις (π.χ. Comenius), ή έχουν επωφεληθεί από χορηγίες, είναι επιλέξιμα. Αυτό θα πρέπει να δηλώνεται στη φόρμα συμμετοχής.
Τα χρήματα των βραβείων μπορούν να μεταφερθούν στο λογαριασμό του σχολείου ή του ιδρύματος, τα οποία είναι και αρμόδια για την εκταμίευσή του. Πρόσκληση για την τελετή απονομής των βραβείων αποστέλεται στο πρόσωπο που έχει υποβάλλει μια νικητήρια συμμετοχή. Είναι ωστόσο δυνατόν να οριστεί διαφορετικός αντιπρόσωπος.
Γλώσσα: Για όλες τις κατηγορίες, μεταξύ των οποίων και η κατηγορία «Διεθνής συνεργασία», η γλώσσα του έργου θα πρέπει να είναι μία από τις 25 επιλέξιμες γλώσσες της Ε.Ε..
Μορφή: Δεδομένου ότι η αξιολόγηση πραγματοποιείται on-line, οι καταχωρήσεις πρέπει να είναι ορατές on-line. CD-ROM και έντυπο υλικό δεν είναι επιλέξιμα.

URL συμμετοχής: Όλες οι συμμετοχές πρέπει να είναι διαθέσιμες on-line από τις 27 Οκτωβρίου 2010 έως 31 Δεκεμβρίου 2011. Εντούτοις, δεδομένου ότι οι πόροι μπορούν επίσης να προσεγγιστούν μέσω της υπηρεσίας Learning Resource Exchange του EUN, ενθαρρύνουμε στο να αποθηκεύονται οι συμμετοχές για μεγαλύτερη περίοδο, σε κεντρικό υπολογιστή, με μόνιμο URL, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι δεν θα εμφανιστούν «σπασμένες συνδέσεις» (δείτε επίσης νομικά και ηθικά ζητήματα παρακάτω).

Νομικά και ηθικά ζητήματα
Όλες οι συμμετοχές οφείλουν να συμμορφώνονται με τις νομικές απαιτήσεις στη χώρα υποβολής και πρέπει να ακολουΣυμβουλές για ασφαλές σερφάρισμα από το saferinternet.grθούν τις ευρωπαϊκές συμφωνίες για τα πνευματικά δικαιώματα. Οφείλον να προσαρμόζονται στις τρέχουσες συμβουλές από Insafe και ειδικότερα το saferinternet.gr στην ιδιωτικότητα, την ασφάλεια και την προστασία των παιδιών on-line. Οι σύντομες αναφορές μπορούν να χρησιμοποιηθούν εάν η πηγή υποδεικνύεται σαφώς. Οι εικόνες, βίντεο, ήχοι και άλλα πολυμέσα μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο εάν έχουν παραχθεί από το σχολείο, ή εάν ο ιδιοκτήτης έχει επιτρέψει ρητά τη χρήση τους, ή εφόσον έχουν ληφθεί από ελεύθερες πηγές.

Οι συμμετοχές που υποβάλλονται στα e-Learning awards παραμένουν στην ιδιοκτησία του σχολείου/οργανισμού ή του εκπαιδευτικού. Κατά τη διάρκεια της καταχώρησης, θα ζητηθεί να παρέχετε άδεια Creative Commons για το περιεχόμενο του έργου σας. Οι συμμετοχές στα eLearning Awards θα δημοσιευτούν στο αντίστοιχο portal καθώς και στο portal του EUN, Learning Resource Exchange.

Οι συμμετοχές δεν πρέπει να περιέχουν δήλωση, γεγονός, πληροφορίες ή αναφορά που μπορούν να βλάψουν ή να περιθωριοποιούν οποιοδήποτε άτομο ή ομάδα ανθρώπων. Οι συμμετοχές δεν πρέπει να περιέχουν δήλωση, γεγονός, πληροφορίες ή αναφορά που μπορούν να ενθαρρύνουν τη δίωξη ανθρώπων λόγω φυλής, άποψης, υπηκοότητας, φύλου, επαγγέλματος ή άλλης πειθούς, ούτε μπορούν οι συμμετοχές να ενθαρρύνουν το έγκλημα ή την παραβίαση των νόμων.

Το European Schoolnet ή οι κριτές μπορούν να αποφασίσουν να αποκλείσουν μια συμμετοχή εάν δεν έχει υποβληθεί εγκαίρως, εν μέρει ή συνολικά, ή εάν η συμμετοχή παραβαίνει οποιονδήποτε από τους κανόνες στο πλαίσιο του τμήματος «νομικά και ηθικά ζητήματα», ανωτέρω. Εάν μια συμμετοχή περιέχει υλικό που μπορεί να θεωρηθεί ότι παραβαίνει τους κανόνες, το European Schoolnet μπορεί να αποκλείσει το πρόγραμμα, να διαγράψει το υλικό που παραβιάζει τους κανόνες, ακόμα κα να αποσύρει ένα βραβείο που απονεμήθηκε. Το EUN διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόσει τους κανόνες και τα βραβεία. Η ανακοίνωση των αλλαγών γίνεται στον ιστοχώρο των e-Learning awards.

Αξιολόγηση
Όλα τα προγράμματα αξιολογούνται on-line. Οι αξιολογητές είναι εμπειρογνώμονες στη χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και κρίνουν τις εργασίες βάσει διαφόρων κριτηρίων για να επιλέξουν έναν κατάλογο 50 υποψηφίων πιθανών νικητών και τον προσδιορισμό των υποψηφίων για τα ειδικά βραβεία.

Η αξιολόγηση επικεντρώνεται τόσο στο ίδιο το έργο όσο και στα συμπληρωμένα πεδία από τους υποψήφιους στη φόρμα εγγραφής:
σύντομη περιγραφή του έργου (15 γραμμές μέγιστο όριο), καθώς και πληροφοριακή περίληψη στα αγγλικά, γερμανικά ή γαλλικά (5 γραμμές μέγιστο όριο), εξηγώντας πως έχει / πρέπει να έχει πρόσβαση και πως να χρησιμοποιείται από εκπαιδευτικούς και μαθητές.
Ο σχεδιασμός και η λειτουργικότητα του έργου
Παιδαγωγική καινοτομία τα κίνητρα και η συμμετοχή του μαθητή σε δραστηριότητες μάθησης
Δικτύωση και συνεργατική χρήση των ΤΠΕ αν επικεντρώνεται σε καινοτόμα θέματα, χρήση δικτύων, κ.ά.
δυνατότητα βιωσιμότητας (sustainability) και μεταφοράς (transferability) σε άλλες χώρες και σχολεία.

Οι αξιολογητές βασίζονται στα ακόλουθα κριτήρια:
– Σχετικότητα του περιεχομένου / διδακτικής (εάν το θέμα είναι ενσωματωμένο στο πρόγραμμα σπουδών, ή εάν συνδέεται προς τα συναφή δεοντολογικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέματα που αφορούν τις σύγχρονες κοινωνίες)
– Ο σχεδιασμός και η λειτουργικότητα του έργου
– Παιδαγωγική καινοτομία (τα κίνητρα και η συμμετοχή του μαθητή σε δραστηριότητες μάθησης)
– Δικτύωση και συνεργατική χρήση των ΤΠΕ (αν επικεντρώνεται σε καινοτόμα θέματα, χρήση δικτύων, κ.ά.)
– Η βιωσιμότητα και η δυνατότητα μεταφοράς σε άλλες χώρες και τα σχολεία.

Οι κριτές κατόπιν αξιολογούν τις εργασίες που συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο υποψηφίων πιθανών νικητών από τους αξιολογητές και επιλέγουν τους νικητές. Η απόφαση των κριτών είναι οριστική και αμετάκλητη.
Το εργαλείο ψηφοφορίας γκαλερί σε καμία περίπτωση δεν χρησιμοποιείται ως βάση για την αξιολόγηση των eLearning Awards. Η κριτική επιτροπή είναι εντελώς ανεξάρτητη.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.